Ordenar ofertas por:
Provincia:
Alicante(1)
Barcelona(19)
Bizkaia(2)
Madrid(16)
Málaga(2)
Murcia(3)
Segovia(1)
Sin especificar(2)
Tarragona(1)
València(5)
Zaragoza(1)
Mostrar
más
menos
Categoría:
Calidad, producción, I+D(1.484)
Administración empresas(2.031)
Administración Pública(3)
Atención a clientes(791)
Comercial y ventas(2.663)
Compras, logística y almacén(2.264)
Diseño y artes gráficas(158)
Educación y formación(62)
Finanzas y banca(86)
Informática y telecomunicaciones(1.199)
Ingenieros y técnicos(1.967)
Inmobiliario y construcción(872)
Legal(174)
Marketing y comunicación(672)
Otras actividades(1.870)
Otros(4.190)
Profesiones y oficios(1.454)
Recursos humanos(531)
Sanidad y salud(1.086)
Sector Farmacéutico(192)
Turismo y restauración(1.002)
Ventas al detalle(94)
Mostrar
más
menos
Estudios mínimos:
Bachillerato(4)
Ciclo Formativo Grado Medio(7)
Ciclo Formativo Grado Superior(5)
Diplomado(17)
Educación Secundaria Obligatoria(120)
Formación Profesional Grado Medio(49)
Formación Profesional Grado Superior(31)
Grado(22)
Ingeniero Superior(7)
Ingeniero Técnico(3)
Máster(2)
Otros títulos, certificaciones y carnés(1)
Sin especificar(1.194)
Sin estudios(22)
Mostrar
más
menos
Jornada laboral:
Completa(822)
Indiferente(7)
Intensiva - Indiferente(37)
Intensiva - Mañana(19)
Intensiva - Noche(1)
Intensiva - Tarde(4)
Parcial - Indiferente(111)
Parcial - Mañana(2)
Sin especificar(481)
Mostrar
más
menos
Tipo de contrato:
A tiempo parcial(4)
De duración determinada(317)
Fijo discontinuo(6)
Formativo(7)
Indefinido(391)
Otros contratos(313)
Sin especificar(446)
Mostrar
más
menos
Ver ofertas empleo
Ofertas de empleo

Ofertas de empleo de Calidad, producción, I+D

53 ofertas de trabajo de Calidad, producción, I+D


Consultor/a Estratègic Junior
Busquem un/a Consultor/a estratègic Júnior per unir-se a prestigiosa assessoria amb seu a Valls, Salou i Tarragona. En aquesta funció, proporcionaràs suport estratègic juntament amb consultors sèniors per ajudar als nostres clients.

Les seves principals funcions seran:
- Col·laborar en el desenvolupament i la implementació de projectes estratègics.
- Oferir assessorament basat en una anàlisi detallada de dades.
- Proporcionar assessorament estratègic als clients, col·laborant amb els equips interns i consultors sèniors per al desenvolupament i implantació de solucions.
- Recopilar, analitzar i interpretar dades rellevants per generar insights i recomanacions significatives.
- Col·laborar en el desenvolupament i implementació de projectes estratègics, assegurant una execució eficaç i impacte positiu en els resultats dels clients.
- Articular clarament les estratègies proposades, assegurant una comprensió i acceptació adequades per part dels clients.

Requisits:
- Habilitats analítiques destacables i una excel·lent capacitat de comunicació.
- Capacitat per avaluar opcions i prendre decisions fonamentades.
- Capacitat per explicar conceptes complexos de manera clara i concisa en català i castellà.

S'ofereix:
- Estabilitat laboral i excel·lent ambient de treball.
- Paquet retributiu competitiu.
- Jornada, de dilluns a dijous, de 2/4 de 8:00 a 17:00, i divendres fins a les 14:00.
- Possibilitats de desenvolupament professional.
Jornada completa
Contrato indefinido
25.000€ - 30.000€ bruto/año
Tècnic/a gestor/a de projectes de R+D
Important empresa del sector agroalimentari, recerca d'un/a tècnic/a gestor/a de projectes de R+D en producció animal. En dependència del cap de departament, les teves principals tasques seran:

- Identificar les oportunitats de finançament de convocatòries a escala autonòmica, estatal, europea i internacional (Pla Estatal I+D+i, Horizon Europe, Fons estructurals i Regionals, Cooperació Internacional, fundacions privades, etc.) adaptats als àmbits d'actuació de l?àrea de producció animal de l'Empresa.
- Assessorar el personal investigador en la preparació de les sol·licituds de finançament.
- Preparar propostes de projectes en aquestes convocatòries i fer el seguiment necessari durant la fase de negociació i/o avaluació.
- Elaboració dels pressupostos.
- Tramitar la documentació administrativa i fer el seguiment fins a l'aprovació final.
- Participació activa en la preparació de projectes estratègics rellevants pel posicionament científic de l?organització (infraestructures, excel·lència científica, inversions, etc.).
- Mantenir el correcte registre documental de les propostes presentades i documents així com un òptim traspàs del projecte per a la seva posterior execució.
- Supervisar el progrés dels projectes de recerca en producció animal per a alinear-los amb les prioritats i identificar oportunitats de finançament.

Es requereix:
- Persona independent, compromesa amb els valors de l'empresa, proactiva i que aporti il·lusió, amb noves idees i professionalitat.
- Professional resolutiu, responsable, assertiu i amb forta iniciativa.
- Excel·lents habilitats organitzatives i habilitats socials per a treballar en equip i individualment.

S'ofereix:
- Treballar en un projecte estable per una empresa consolidada en el seu sector, amb un servei de qualitat.
- Excel·lent ambient de treball.
- Remuneració acord amb l'experiència i valors aportats.
- Incorporació immediata.
- Jornada intensiva a l'estiu.
Jornada completa
Contrato indefinido
30.000€ - 35.000€ bruto/año
Delineant/ Enginyer Instal·lacions Industrials
Per despatx d'enginyeria i arquitectura ubicat a la zona de la Garrotxa, seleccionem un/a Delineant / Enginyer Instal·lacions Industrials.

En dependència directa del Project Manager, les funcions principals seran:
- Desenvolupar projectes industrials per a clients en l'àmbit nacional seguint els requisits establerts pel seu superior.
- Modificació de dissenys durant el desenvolupament dels projectes.
- Confeccionar plànols 3D en AutoCAD i Revit.
- Supervisió de les diferents fases del projecte, des de la investigació, desenvolupament i disseny.
- Fer visites a casa client.
- Identificar, formular i produir soluciones eficients pels problemes que puguin sorgir modificants els dissenys.
- Davant l'envergadura de certs projectes és possible realitzar les jornades laborals a casa client (província de Girona).

S'ofereix:
- Estabilitat laboral a empresa consolidada.
- Formació contínua.
- Incorporació immediata.
- Remuneració d'acord amb formació i experiència aportada.
Jornada completa
Contrato indefinido
Salario sin especificar
Consultor/a Júnior (projectes d'inversió industrial subvencionables)
Per a important consultoria, dedicada a aconseguir subvencions per a projectes d'inversió industrial en I D i i eficiència energètica, amb més de 40 anys d'experiència, seleccionem un/a Consultor/a júnior per a formar part de l'equip de Projectes Subvencionables i Certificats d'Eficiència Energètica.

En dependència del Consultor Sènior assignat, la principal tasca i funció del lloc de treball serà la de col·laborar amb el/s Consultor/s Sènior en tot allò que es refereix a la gestió i preparació de la documentació tècnica/econòmica per a la justificació de subvencions de projectes d'inversió industrial (preparació de pressupostos, determinació de costos, gestió de processos amb les diferents administracions,...). Entre altres:
- Contacte amb el client (indústria), juntament amb el Consultor Sènior, per a detectar les necessitats i assessorar els clients en el que respecte a avantatges fiscals d'inversions en projectes industrials.
- Redactar i elaborar les memòries tècniques o financeres de projectes d'inversió industrial.
- Seguiment dels terminis de realització de les inversions.
- Recopilació d'evidències tècniques i econòmiques per a la justificació de la inversió davant els organismes competents.

S'ofereix:
- Incorporació immediata i estabilitat laboral en empresa sòlida i en continu creixement.
- Projecte laboral a llarg termini.
- Formació contínua i desenvolupament professional.
- Bon ambient de treball en empresa referent en el mercat.
- Participació directa en projectes industrials molt interessants.
- Horari: jornada completa, amb flexibilitat d'entrada i sortida.

Es requereix:
- Proactivitat, capacitat de treball en equip i passió per la innovació.
- Ganes de créixer professionalment en l'àmbit de la consultoria de projectes d'innovació i inversió industrial.
- Do de gents i orientació al client.
- Residència a Osona o comarques limítrofes.
Jornada completa
Contrato indefinido
Salario sin especificar
Jefe/a de Proyectos Sector Fotovoltaico
Para importante empresa dedicada al diseño, ejecución y mantenimiento de instalaciones para el sector energético, situada en el área metropolitana de Valencia, seleccionamos un/a JEFE/A DE PROYECTOS SECTOR FOTOVOLTAICO con alta experiencia.

Reportando directamente a Gerencia y al Departamento de Calidad, la persona contratada, se responsabilizará de:
- Controlar y supervisar la ejecución de los proyectos asignados, desde el arranque hasta su finalización.
- Gestionar los equipos de trabajo asignados a cada proyecto.
- Cumplir con el cronograma y los hitos establecidos en los diferentes proyectos, así como llevar a cabo la gestión presupuestaria de los mismos.
- Realizar la gestión administrativa de los proyectos, documentación y certificaciones necesarias.
- Diseñar los planos, realizar el estudio técnico, así como gestionar los materiales y el coste de los proyectos.

Se ofrece:
- Posición estable a jornada completa.
- Incorporación inmediata.
- Salario compuesto por parte fija y variable.
- Excelente ambiente laboral.
- Remuneración acorde a la experiencia y valores aportados.
- Área de actuación: Valencia y Castellón.

Se requiere:
- Profesional resolutiv@, responsable, proactiv@ y con fuerte iniciativa.
- Excelentes dotes organizativas y buenas habilidades sociales para trabajar en equipo.
- Buena comunicación y trato interpersonal.
- Alta capacidad coordinando equipos y de autogestión.
- Disponibilidad de desplazamiento.
- Carnet de conducir: tipo B.
- Residencia en Valencia o área limítrofe.
Jornada completa
Contrato indefinido
Salario sin especificar
Administrativo/a para dpto. ingeniería
Empresa de suministros industriales ubicados en Zaragoza busca personal técnico para dar apoyo al departamento de Ingeniería. Su principal función será dar apoyo en tareas administrativas. Creación de conjuntos de repuestos en Navision.Seguimiento de pedidos de venta.Gestión de repuestos.Preparación de documentación. Entre otro tipo de funciones que requiera el departamento.
Jornada completa
Contrato de duración determinada
1.600€ - 1.700€ bruto/mes
Ingeniero/a eléctrico proyectos edificación
Destacada empresa dedicada a servicios de ingeniería, arquitectura y construcción precisa incorporar Ingeniero/a Eléctrico/a para participar en el diseño y ejecución de proyectos de instalaciones de edificaciones comerciales, industriales, alimentarias, data center?

Las principales funciones son:
-Diseño de instalaciones eléctricas en media y baja tensión.
-Cálculos eléctricos.
-Revisión y aseguramiento de cumplimiento normativo y calidades
-Redacción de documentación técnica.
-Elaboración de presupuestos y mediciones. Control de ejecución de instalaciones.
-Asistencia técnica en ejecución de obra y apoyo técnico a instalación y clientes.

Se requiere:
-Más de 3 años de experiencia en proyectos de edificación
-Se valorará experiencia en instalaciones eléctricas en el sector de CPD/Data Center.
-Capacidad para desplazarse por toda España el 25% del tiempo laboral.

Se ofrece:
-Contrato indefinido.
-Jornada laboral flexible.
-Posibilidad de desarrollo y crecimiento profesional.
-Plan de formación.
-Interesantes condiciones económicas.
-Incorporación a un equipo altamente cualificado en empresa familiar con más de 30 años de trayectoria, líder de mercado de ingeniería, arquitectura y construcción.
Jornada completa
Contrato indefinido
Salario sin especificar
Project Manager Electricidad (PMP)
¡Únete a nuestro equipo en un proyecto emocionante con uno de los líderes mundiales en el diseño y fabricación de relés de protección y cabinas eléctricas !Estamos buscando un/a Project Manager Electricidad (PMP) para gestionar la ejecución de los proyectos: desde la licitación hasta el final de la garantía.Ofrecemos:- Contrato indefinido.- Incorporación en el equipo de Iddtek con opciones reales de pasar a plantilla del cliente.- La retribución estará en función de la experiencia y cualidades del candidato.- Horario flexible y posibilidad de acogerse al plan de beneficios sociales de IDDTEK.Pensamos en profesionales con formación en Ingeniería Electrónica/Eléctrica que aporten experiencia en las siguientes funciones:- Gestionar la ejecución del proyecto: desde la licitación hasta el final de la garantía, incluidas las actividades de entrega y puesta en marcha.- Principal contacto del cliente para la ejecución del contrato/proyecto.- Ejecutar Proyectos en colaboración con los departamentos de Ingeniería de Proyectos, Gestión de Pedidos, Gestión de contratos, Finanzas, Adquisiciones y otras funciones de apoyo.- Responsable de la entrega a tiempo, las ventas y la realización de efectivo, el trabajo operativo del proyecto, mejora de márgenes y satisfacción del cliente.- Actualización mensual sobre el progreso del plan de acciones y pronósticos de ventas/efectivo- Contribuir al desarrollo del departamento de operaciones y la mejora continua de la región del sur de Europa- Dirigir las acciones y el desempeño de Seguridad: garantizar que los equipos de proyectos estén capacitados y sean titulares de las calificaciones requeridas cuando sea necesario.- Apoyar al equipo comercial mediante el retorno de la experiencia, optimizando los costos y las entregas del proyecto- En lo personal, debe aportar capacidad para la toma de decisiones y la resolución de problemas.- A nivel personal debe aportar una alta capacidad de adaptación y proactividad.***Síguenos en LinkedIn para estar al día de nuestras novedades, ofertas, noticias... https://iddtek.com/linkedin***(*) Importante: al inscribirte en la oferta, recibirás un correo solicitando la aceptación de la normativa de protección de datos RGPD, así como invitándote a rellenar un breve cuestionario para completar tu perfil.
Jornada completa
Contrato indefinido
Salario sin especificar
Ingeniero/a de Industrialización
Para un nuevo proyecto en un importante cliente, referente mundial en diseño y fabricación de equipos y sistemas para las subestaciones eléctricas, ubicada en Zamudio, buscamos Ingeniero/a de Industrialización.Pensamos en Ingenieros/as de industrialización que se encargarán de:- Obtener e interpretar diversos diagramas eléctricos para componentes asociados con una subestación eléctrica.- Comprender y utilizar el concepto de representación; adiciones, eliminaciones y modificaciones de dispositivos, circuitos y equipos en los dibujos del cliente.- Verificar y revisar la documentación de las especificaciones/dibujos elementales del cliente para evitar retrabajos y malentendidos.- Crear documentación para la fabricación; lista de cableado, partes mecánicas y cualquier otra documentación relacionada con la fabricación de paneles.- Mejora continua de procesos. Contribuir al desarrollo y mejora continua del departamento de operaciones.OFRECEMOS:- Incorporación en el equipo de ingeniería de Iddtek para desarrollar este proyecto en Zamudio- La retribución será acorde a la experiencia aportada- Plan de retribución flexible y otros beneficios sociales según política de Iddtek***Síguenos en LinkedIn para estar al día de nuestras novedades, ofertas, noticias... https://iddtek.com/linkedin***(*) Importante: al inscribirte en la oferta, recibirás un correo solicitando la aceptación de la normativa de protección de datos RGPD, así como invitándote a rellenar un breve cuestionario para completar tu perfil.
Jornada completa
Otros contratos
Salario sin especificar
Responsable de cajas en Manresa - Sector Bricolaje
 • Empresa lider de distribución de bricolaje |Responsable gestión de caja y experiencia del cliente

Empresa líder de distribución de bricolaje (jardinería/ ferretería/iluminación).Acogida y acompañamiento cliente:

 • Escuchar las necesidades del cliente y trasladarlo al equipo en la tienda con el objetivo de establecer acciones.
 • Detectar a los clientes que salen si compra y proporcionar un solución.Atención al cliente:

 • Analiza las consultas y reclamaciones de los clientes en tienda o por canales digitales.
 • Compartir la información sobre las necesidades tramitadas por los clientes y promover la acción por director.
 • Llevar a cabo acciones para medir el nivel de atención al cliente, corrigiendo pautas o hábitos detectados por el Mistery Shopper.
 • Desarrollo de negocio, a través de estrategias con los artículos en caja y venta complementaria.Conocimiento cliente/ mkt social:

 • Conoce, actúa y mejora la satisfacción del cliente estableciendo una relación personalizada.
 • Objetivos de aumentar el miz de compra, reducir el numero de personas sin compra, entre otros.
 • Potenciar el contacto online y ofrecer información 100% verificado: horarios, aperturas, festivos, eventos promocionales, etc
 • Promover la captación y fidelización de socios garantizando a todos los niveles una experiencia cliente excepcional.Servicios de pago y financiación:

 • Asegura y garantiza la estrategia de medios de pago y financiación.
 • Utilización de los diversos canales de pago (zona express/ financiación/ pago a distancia/ transferencia).
 • Aseguro su uso, con análisis de los indicadores relacionados con los medios de pago.
 • Facilita e incrementa la autonomía del cliente en el momento de pago.
 • Garantiza el respecto de los procesos internos y cumplimiento del libro de procesos.Servicio de post venta:

 • Asegura y garantiza la estrategia de servicios post venta.
 • Utilización de las vías disponibles para facilitar al cliente la gestión de su postventa.
 • Cumplimiento de la política de devolución en tienda.Instalaciones:

 • Extensión del dpto de instalaciones nacional/regional cumpliendo la estrategia a nivel comercial.
 • Coordinación de los proyectos e instalaciones ejecutados desde tienda.
 • Acompaña al cliente durante el proceso de instalación, lo asesora y atiende posibles incidencias.Desarrollo de personas:

 • Lidera un equipo de alto grado
 • Acompaña y desarrolla las personas dándoles autonomía y responsabilidad.
 • Formación

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.

Contrato indefinido

Ubicación: Manresa

Salario: 33.000 - 35.000€/brutos/anuales + variable

Jornada sin especificar
Contrato sin especificar
33.000€ - 35.000€ bruto/año
Office Manager - Recepcionista
 • Compañía sector energía. |Office Manager ubicado/a en Recepción.
 • Empresa de energía con oficina en Madrid.
 • La persona dará soporte al equipo de la oficina, así como en las tareas requeridas para el mantenimiento de la misma.
 • La persona estará ubicada en la recepción de la oficina.


 • Atención de llamadas y atención de visitas.
 • Gestión de proveedores.
 • Gestión de correo electrónico.
 • Soporte a facturación (seguimiento de envío de facturas y pagos).
 • Gestión de presupuestos y órdenes de compra.
 • Envío y recepción de pedidos.
 • Agendas.
 • Elaboración de informes.
 • Organización de reuniones.
 • Coordinación de viajes.
 • Organización y gestión de eventos.
 • Comunicaciones internas y externas.
 • Mantenimiento de la oficina.
 • Funciones administrativas básicas.
 • Gestión de flota.
 • Onboarding de nuevas incorporaciones.
 • Recruiting interno y entrevistas iniciales.
 • Gestión de newsletter interna y de LinkedIn, tanto en inglés como en español.
 • Contrato indefinido con cliente final.
 • Salario 25.000 a 27.000 € B/A.
 • Jornada completa y viernes jornada intensiva.Jornada sin especificar
Contrato sin especificar
25.000€ - 27.000€ bruto/año
Project Manager Resp. Social Corporativa ESG. Manresa
 • Reconocida empresa de retail de complementos.|HQ en Provincia de Barcelona. Necesario coche.

Reconocida empresa de retail dedicada la venta de complementos de moda.La persona será responsable de:

 • Liderar la consolidación de proyectos socioeducativos y de contribución social, innovadores y que permitan mantener el legado y generen un impacto en la estrategia global del grupo.
 • Proponer, crear e impulsar nuevas iniciativas y proyectos en el campo social para hacer crecer aún más el proyecto.
 • Desarrollar alianzas estratégicas con instituciones, organizaciones, colaboradores y otros key stakeholders.
 • Facilitar la comunicación y colaboración entre equipos internos para garantizar la implementación efectiva de los proyectos propuestos.
 • Establecer métricas y un sistema de seguimiento para evaluar el impacto de las iniciativas implementadas.

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.

1-2 dias de teletrabajo.

Jornada sin especificar
Contrato sin especificar
Salario sin especificar
Secretaria de Dirección - Inglés (H/M/D)
 • Importante empresa del sector Retail|Proyecto estable y con proyección

Empresa puntera en su sector, con altos estándares de calidad y en pleno desarrollo y expansión. • Gestión de agenda
 • Gestión de reuniones
 • Viajes
 • Presentaciones
 • Eventos
 • Relación con clientes
 • Relación con proveedores

 • Proyecto estable y con proyección.
 • Salario en torno a 27000 € anuales
Jornada sin especificar
Contrato sin especificar
27.000€ - 28.000€ bruto/año
Responsable territorial de restauración - Barcelona
 • Cadena de restaurantes|Barcelona

Cadena de restaurantes con larga tradición e historia presente a nivel nacional e internacional.La persona seleccionada, reportando a su responsable directo/a, tendrá las siguientes responsabilidades;

 • Adaptar el funcionamiento de cada restaurante según la política comercial marcada por la dirección de la empresa, alcanzando la mayor cifra de ventas y rentabilidad posibles, especialmente por lo que se refiere a la gestión de equipos y a nivel comercial.
 • Formarás al equipo de cada restaurante para conseguir los objetivos comerciales fijados por la Dirección General para tu zona de influencia.
 • Gestionar al equipo, colaborando estrechamente con el/la responsable de cada restaurante.
 • Realizar el seguimiento de los presupuestos de facturación de los restaurantes, detectando posibles desviaciones y analizando los motivos.
 • Transmitir el espíritu y la política de la empresa al personal de cada restaurante.
 • Supervisar y coordinar la distribución de horarios del personal de cada local, de acuerdo con el/la responsable de cada restaurante.
 • Elaborar informes de seguimiento de facturación de los puntos de venta y de cada miembro del equipo.
 • Supervisar y tratar de optimizar, si corresponde, la comunicación externa e interna, tanto en lo referido a los diversos puntos de venta como en lo que se refiere a la estructura interna de cada uno de ellos.

Oportunidad de unirse a un grupo de restauración organizada con amplia historia.

Jornada sin especificar
Contrato sin especificar
Salario sin especificar
Customer Success - Alemán e Inglés
 • ¿Tienes experiencia en el sector Saas?|¿Te gusta potenciar el crecimiento de clientes?

Importante empresa de tecnología busca incorporar a su plantilla un Customer Success Manager con alemán para el crecimiento de sus clientes existentes desde su Call Center. • Desarrollar planes de entrega que maximicen la experiencia del cliente y logren una mayor adopción del producto, satisfacción del cliente y puntuaciones globales de salud.
 • Apertura de negocio desde Call Center.
 • Identificar nuevas oportunidades y potencial de venta.
 • Aumentar el valor del ciclo de vida del cliente a través de una mayor promoción y capacidad de referencia, actuando como defensor del cliente en la evolución de nuestros productos y la funcionalidad de la plataforma integral para el éxito del cliente.
 • Garantizar que los comentarios de los clientes se recogen con claridad y se transmiten internamente para permitir la mejora continua de los productos y servicios.
 • Establecer relaciones significativas con los clientes
 • Aumentar las cuentas para alcanzar el objetivo de ventas de la empresa (esta función conlleva una cuota mensual/trimestral).
 • Contrato indefinido.
 • Salario entre 40k - 45.
 • Planes de carrera y desarrollo personal.
 • 22 días de Vacaciones Anuales (más 24-31 de diciembre como días discrecionales).
 • Teletrabajo 2 días de teletrabajo y las tardes de los viernes libre.
Jornada sin especificar
Contrato sin especificar
40.000€ - 45.000€ bruto/año
Customer Success - Italiano e inglés
 • ¿Tienes experiencia en el sector Saas?|¿Te gustaría incorporarte en una empresa en pleno crecimiento?

Importante empresa de tecnología busca incorporar a su plantilla un Customer Success Manager con italiano para el crecimiento de sus clientes existentes desde su Call Center. • Desarrollar planes de entrega que maximicen la experiencia del cliente y logren una mayor adopción del producto, satisfacción del cliente y puntuaciones globales de salud.
 • Apertura de negocio desde Call Center.
 • Identificar nuevas oportunidades y potencial de venta.
 • Aumentar el valor del ciclo de vida del cliente a través de una mayor promoción y capacidad de referencia, actuando como defensor del cliente en la evolución de nuestros productos y la funcionalidad de la plataforma integral para el éxito del cliente.
 • Garantizar que los comentarios de los clientes se recogen con claridad y se transmiten internamente para permitir la mejora continua de los productos y servicios.
 • Establecer relaciones significativas con los clientes
 • Aumentar las cuentas para alcanzar el objetivo de ventas de la empresa (esta función conlleva una cuota mensual/trimestral).

 • Contrato indefinido.
 • Salario entre 40k - 45.
 • Planes de carrera y desarrollo personal.
 • 22 días de Vacaciones Anuales (más 24-31 de diciembre como días discrecionales).
 • Teletrabajo 2 días de teletrabajo y las tardes de los viernes libre.
Jornada sin especificar
Contrato sin especificar
40.000€ - 45.000€ bruto/año
Customer Success - Francés e Inglés
 • ¿Tienes experiencia en el sector Saas?|¿Te gustaría incorporarte en una empresa en pleno crecimiento?

Importante empresa de tecnología busca incorporar a su plantilla un Customer Success Manager con francés para el crecimiento de sus clientes existentes desde Call Center. • Desarrollar planes de entrega que maximicen la experiencia del cliente y logren una mayor adopción del producto, satisfacción del cliente y puntuaciones globales de salud.
 • Apertura de negocio desde Call Center.
 • Identificar nuevas oportunidades y potencial de venta.
 • Aumentar el valor del ciclo de vida del cliente a través de una mayor promoción y capacidad de referencia, actuando como defensor del cliente en la evolución de nuestros productos y la funcionalidad de la plataforma integral para el éxito del cliente.
 • Garantizar que los comentarios de los clientes se recogen con claridad y se transmiten internamente para permitir la mejora continua de los productos y servicios.
 • Establecer relaciones significativas con los clientes
 • Aumentar las cuentas para alcanzar el objetivo de ventas de la empresa (esta función conlleva una cuota mensual/trimestral).

 • Contrato indefinido.
 • Salario entre 40k - 45.
 • Planes de carrera y desarrollo personal.
 • 22 días de Vacaciones Anuales (más 24-31 de diciembre como días discrecionales).
 • Teletrabajo 2 días de teletrabajo y las tardes de los viernes libre.
Jornada sin especificar
Contrato sin especificar
40.000€ - 45.000€ bruto/año
Office Manager con Inglés C1 - Barcelona
 • ¿Tienes experiencia como Office Manager? |¿Hablas inglés C1?¿Resides en Barcelona ciudad o alrededores?

Importante empresa en crecimiento en Barcelona • Atender a proveedores y paquetería
 • Atención al cliente (por teléfono y por email)
 • Coordinación de reuniones
 • Planificación de viajes y visitas
 • Gestión de contratos y precios de proveedores
 • Compra y control de material de oficina
 • Preparación de documentación para presentar a gestoría
 • Asistir en la incorporación de nuevos empleados
 • Preparación y seguimiento de facturación y cobro de clientes
 • Mantenimiento del archivo
 • Gestiones administrativas relacionadas con la administración (puntear alguna factura, revisar tickets, etc.)

Contrato con Page Personnel ETT de 3 meses y posterior incorporación a empresa.

Jornada sin especificar
Contrato sin especificar
26.000€ - 30.000€ bruto/año
Delineante sector metal
Necesitamos un/a delineante para trabajar en empresa del sector metal, de la zona de l'Alcudia y realizar las siguientes funciones:- Interpretación de planos mediante Inventor y Autocad.- Trabajar en la gestión con proveedores y pedidos para llevar a cabo sus diseños.- Elaborar, organizar y mantener actualizada la documentación técnica complementaria a los planos del proyecto (instrucciones de uso y mantenimiento, esquemas, repuestos, entre otros) utilizando medios ofimáticos.- Resolver las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan y tomando decisiones de forma responsable- Conocimiento y experiencia en máquina plegadora, soldadura, corte láser y punzonadora.Requisitos:- Experiencia mínima de 1 año como delineante del sector metal.- Buscamos a una persona polivalente y resolutiva.- Disponer de vehículo propio.- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.Formación:GM/GS en Fabricación Mecánica o similar.
Jornada intensiva - mañana
Contrato de duración determinada
Salario sin especificar
Junior Project Manager obras sector hotelero (h/m)
 • Grupo empresarial con presencia internacional |Con cartera inmobiliaria propia de distintas tipologías

Grupo empresarial con presencia internacional con cartera inmobiliaria propia de distintas tipologíasLa persona que se incorpore como Junior Project Manager (h/m) deberá cumplir las siguientes funciones:

 • Cuando se incorpore esta persona será responsable de diferentes labores enfocadas a documentación, tramites de obra, facturación, reportes a los clientes, etc.
 • Llevará la ejecución de obras y actuaciones en los diferentes activos, sobre todo enfocado a hoteles
 • Control de los costes, planificación y calidad de la obra, anticipando posibles desviaciones y siendo parte activa en la búsqueda de soluciones.
 • Supervisión de obra para asegurar el correcto cumplimiento de los objetivos de proyecto, controlando las modificaciones que pudieran surgir con el fin de evitar desvíos presupuestarios o de plazo
 • Redacción de informes y material de reporte para el Cliente o terceros.

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.

Jornada sin especificar
Contrato sin especificar
30.000€ - 35.000€ bruto/año
Técnico de Estudios de Instalaciones_Instaladora
 • ¿Te apasiona el mundo de las instalaciones?|Técnico de estudios de instalaciones

Instaladora líder en Cataluña con más de 50 años en el sector que opera en el sector industrial , terciario y hospitalario.En dependencia del Responsable de Estudios, las funciones del perfil seleccionado serán:

 • Análisis del proyecto a valorar, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas facilitadas por el cliente.
 • Estudiar la viabilidad técnica y económica de la oferta.
 • Petición de ofertas tanto a industriales como a proveedores para valorar el coste de los proyectos.
 • Hacer un seguimiento de las ofertas solicitadas a los industriales.
 • Análisis de las ofertas recibidas y confección de comparativos.
 • Realizar los documentos técnicos necesarios que requieran los proyectos.
 • Cierre económico con el Responsable de Estudios de Instalaciones.

 • Proyecto estable y a largo plazo.
 • Paquete retributivo atractivo.
 • Integración en una empresa líder en el sector de las instalaciones, dentro de un equipo de profesionales altamente cualificados.
 • Desarrollo y crecimiento profesional.
Jornada sin especificar
Contrato sin especificar
37.000€ - 43.000€ bruto/año
Responsable de Proyectos Autónomo - Gestora de Fondos (h/m/d)
 • Gestora de fondos inmobiliarios |que cuenta con más de diez años

Gestora de fondos inmobiliarios que cuenta con varios servicios, como la compra de activos y su posterior gestión.La persona que se incorpore como Responsable de Proyectos Autónomo (h/m/d) realizará las siguientes funciones:

 • Gestión de activos.
 • Seguimiento de obras en cuanto a calidad, coste y plazos.
 • Control de obras.
 • Revisión de certificaciones.

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.

Jornada sin especificar
Contrato sin especificar
Salario sin especificar
Project Manager - Edificación
 • Importante Empresa Promotora / Constructora con presencia Nacional|Valorable profesionales ubicados en Baleares o Valencia.

Empresa constructora/promotora de alto standing que realiza proyectos singulares en materia de edificación residencial con amplio impacto en cuanto diseño e innovación. Con ello, cuenta con una amplia trayectoria en la zona de Levante y presencia a nivel nacional.

Se trata de una compañía donde el compromiso, la innovación y el diseño son ejes verticales de todo lo que hacen.Misión del puesto:

Como Project Manager tendrás la función de controlar y gestionar proyectos residenciales únicos de +3 millones de euros con un contacto directo con el cliente. Estos proyectos estarán ubicados en Mallorca siendo posible una residencia flexible en Valencia (con visitas semanales a Mallorca) o bien en Mallorca.

Las funciones que realizarás como Project Manager serán:

 1. Análisis del proyecto y de su viabilidad.
 2. Estudio y análisis de las obras al inicio de las mismas y seguimiento.
 3. Revisión estado de documentación.
 4. Coordinador entre la empresa y el cliente.
 5. Control de Movimientos económicos de proyecto.
 6. Control QCD proyecto.
 7. Explicar calidades a clientes y cierre de presupuesto.
 8. Revisión del coste total de la obra y estado de la contratación.
 9. Reunión interna con departamento para traspaso de estado de la obra.
 10. Comprobación de mediciones. Certificaciones.
 11. Resolver los posibles imprevistos durante la ejecución de obra.
 12. Control de plazos de construcción y sus certificaciones.
 13. Generar certificación y planificación de pagos.
 14. Adherencia a pagos.
 15. Seguimiento de las visitas de obra con la dirección facultativa o el promotor. Redacción de las actas.
 16. Coordinación con el/a Jefe/a de obra.
 17. Visitas a obra en Mallorca una vez a la semana.

 • Posible residencia en Valencia y/o Mallorca.
 • Puesto de trabajo flexible: Valencia o Mallorca. Las visitas a las obras o con los clientes se realizarán una vez a la semana en Mallorca.
 • Contrato indefinido.
 • Capacidad de crecimiento interno.
 • Formación por parte de la empresa.
 • Potentes herramientas de trabajo.
Jornada sin especificar
Contrato sin especificar
Salario sin especificar
Jefe/a de obra instalaciones - edificación singular
 • Empresa constructora con interesantes proyectos singulares|Experiencia en el puesto en obras de instalaciones mecánicas y eléctricas

Empresa constructora con proyectos interesantes en materia de edificación singular pública.Las principales responsabilidades del/de la jefe/a de obra de instalaciones serán:

 • Estudiar la viabilidad del proyecto contratado para definir los medios necesarios para cumplirlo.
 • Realizar mediciones y planos para solicitar presupuestos a los proveedores junto a la oficina técnica
 • Hacer supervisión a nivel técnico y de calidad de los resultados.
 • Dirección y gestión del equipo de obra.
 • Definir los requisitos de las instalaciones.
 • Gestión documental necesaria a final de obra.
 • Realizar evaluación de los resultados finales de la obra.

 • Interesante paquete retributivo.
 • Coche de empresa.
 • Contrato indefinido.
 • Desarrollo profesional.
 • Formar parte de una empresa referente en el sector.
Jornada sin especificar
Contrato sin especificar
Salario sin especificar
Project Manager de Instalaciones Telecomunicaciones
 • Ingeniería y consultoría especializada en gestión de proyectos de teleco.|Project Manager de Instalaciones de Telecomunicaciones

Compañía líder de ingeniería y consultoría multidisciplinar orientada a la gestión integral de proyectos en el área de telecomunicaciones, sistemas, industrial y energía.En dependencia del delegado de la zona de cataluña sus funciones serán:

 • Dirigir y coordinar todos los proyectos a nivel nacional.
 • Realizar el estudio del proyecto, planificar la ejecución de los trabajos y ajustar el presupuesto de ejecución.
 • Realizar todas las contrataciones necesarias para la ejecución de los trabajos, asegurando que los proveedores aprovisionamientos cumplen con los requisitos y plazos necesarios.
 • Realizar las peticiones de recursos de material, equipamiento y personal para el cumplimiento de los plazos de ejecución.
 • Coordinar el equipo de producción y las empresas subcontratadas de forma óptima y gestionar los contratos.
 • Controlar la evolución del presupuesto y de los plazos.
 • Gestión directa del cliente, ofrecerle soluciones técnicas y atender a las incidencias que puedan ocurrir.
 • Transmitir al personal de producción las indicaciones y documentación precisa para la correcta ejecución de los trabajos.
 • Resolución de problemas durante la ejecución de la obra.
 • Hacer cumplir la normativa de seguridad y salud en obra.

 • Plan de carrera y desarrollo profesional.
 • Paquete retributivo competitivo (salario bruto + beneficios adicionales).
Jornada sin especificar
Contrato sin especificar
37.000€ - 40.000€ bruto/año
Anterior