Anunciado 5 de septiembre 
 (Publicada de nuevo)
Esta oferta no acepta candidaturas
Tipo de jornada
Completa
Tipo de contrato
Indefinido
Salario
Salario sin especificar
Estudios mínimos
Grado
Nivel
Empleado/a
Número de vacantes
1
Número de inscritos
5
Tags Relacionados
Descripción del empleo
Empresa de consolidada trajectòria en el sector Alimentació FMCG i en important fase de creixement a nivell nacional, requereix incorporar un/a responsable de Trade Màrqueting, la missió del qual serà la d'establir i promoure les accions de rotació, assortiment i comunicació en el punt de venda per tal de millorar l?experiencia del comprador i incentivar les vendes.

En dependència del/la Director/a Comercial i de Màrqueting, les principals tasques i funcions del lloc de treball són les següents:
- Creació d'un pla anual d'assortiment òptim per client i promocions per augmentar la rotació del producte.
- Desenvolupar accions per a incentivar la rotació de producte i la fidelització de clients d'acord amb els objectius de penetració i freqüència de la marca.
- Responsable de desenvolupar l'argumentari comercial per client.
- Responsable de garantir la correcta activació i visibilitat del punt de venda, desenvolupant els materials PLV corresponents per comunicar les novetats i captar l'atenció del comprador.
- Donar suport a l'equip comercial en les necessitats ad-hoc dels clientes (Gran Distribució i Multicanal).
- Seguiment mensual de l'evolució dels clients, analitzant i identificant accions de millores i oportunitats de creixement.
- Anàlisis de les promocions i de la seva eficàcia.
- Elaborar i mantenir una base de dades amb el clúster de distribució dels productes en els clients.
- Gestió de les agències d'activació de PdV, disseny de materials,...
- Responsable del control pressupostari de les partides assignades.
- Actualització i anàlisis de les dades Nielsen de mercat.
- Adaptar el Pla de Màrqueting a cadascún dels clients (calendari anual).
- Responsable de validar el pla de continguts de les xarxes socials i de la web corporativa.

S'ofereix:
- Excel·lent i motivador projecte professional en empresa en constant creixement i referent en el sector retail alimentació.
- Incorporació immediata.
- Remuneració acord a l'experiència i valors aportats.

Es requereix:
- Perfil amb visió global de negoci, orientat a resultats i a la millora contínua, amb capacitat de planificació, organització i treball en equip.
- Persona dinàmica, proactiva, autònoma i motivada per formar part d'una empresa i un sector en constant creixement.

Requisitos mínimos


Experiència requerida:
- Experiència mínima d'1 any realitzant funcions i tasques similars a les descrites, preferiblement en empreses del sector retail alimentació multiproducte.

Formació requerida:
- Formació universitària finalitzada en Publicitat i RRPP, ADE i/o similar.
- Es valorarà positivament Postgrau i/o Màster en Màrqueting i/o MBA.

Idiomes requerits:
- Català i castellà: natius.

Compartir esta oferta