Anunciado el 27 de julio
Tipo de jornada
Completa
Tipo de contrato
Indefinido
Salario
Salario sin especificar
Estudios mínimos
Sin especificar
Nivel
Sin determinar
Número de vacantes
1
Número de inscritos
9
Tags Relacionados
Descripción del empleo

Des de Marlex Human Capital estem col·laborant amb una important empresa dedicada a oferir solucions en el camp dels recobriments tècnics per diverses industries nacionals i internacionals, principalment pel sector de la panificació/alimentació. Actualment, l’empresa precisa incorporar un/a Tècnic/a de Laboratori per les seves oficines ubicades en el Vallès Occidental.Quina serà la teva missió a l’empresa?


En comunicació directa amb el Responsable d’I+D, les principals responsabilitats a assumir en la companyia seran:


-Liderar el procés de millora continua dels processos.


-Proposar, dissenyar, planificar e implementar diferents projectes de creació o modificació del producte millorant la qualitat, reduint els costos i optimitzat els processos productius.


-Desenvolupar la cerca de nous proveïdors de matèries primeres. Participant en el procés d e compra junt al director d’operacions.


-Donar suport i assessorament tècnic al departament de producció i comercial, acompanyant si fos necessària a visites amb els clients.


-Redacció i desenvolupament de projectes CDTI.


-Realitzar els assajos e informes seguint els criteris marcats per els processos interns de la empresa.


-Aplicar els recobriments de I+D assegurant el compliment de les especificacions i paràmetres establerts per la fitxa tècnica o PNT.


-Supervisió de les preparacions de matèries primeres complexes complint amb les especificacions de la fitxa tècnica o PNT.


-Assegurar el manteniment del ordre i neteja de la zona de feina.


-Liderar el equip al seu càrrec, assegurant la adequació de les persones als seus llocs de feina, participant en la seva selecció, així com en la seva bona preparació i motivació.


-Transmetre la cultura empresarial assegurant la correcta comunicació dels principis i valors de la empresa.


-Integrar les polítiques del grup, segons els procediments i les normes establertes.


-Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per de les altres persones a les que podi afectar la seva activitat professional, degut als seus actes i omissions en el treball, de conformitat en la seva formació i les instruccions del empresari.Què ofereix l’empresa?


- Posició estable i incorporació directa per empresa.


- Formar part d’una empresa consolidada en el seu sector que se es troba en un moment de creixement i expansió.


- Desenvolupament i creixement professional.


- Horari laboral a jornada completa i els divendres intensius.


- Retribució salarial a concretar amb el/la candidat/a.
Requisitos mínimos


Pensem en una persona amb el següent perfil professional:


- Formació universitària relacionada amb Enginyeria Química o similar.


- Experiència d’almenys 2 anys desenvolupant un rol similar en un departament de I+D. Valorable en empresa industrial de pintures.


- Anglès fluid.


- Coneixements i experiència en eines específiques de laboratori químic.


- Persona innovadora, amb iniciativa, orientada a la millora, amb inquietud pel coneixement, meticulosa, organitzada, amb habilitats comunicatives, capacitat per treballar en equip, lideratge, compromesa i implicada amb les seves responsabilitats, el departament i amb el projecte d’empresa.
Inscribirme a esta oferta
Compartir esta oferta