Anunciado 21 de septiembre 
 (Publicada de nuevo)
Esta oferta no acepta candidaturas
Tipo de jornada
Completa
Tipo de contrato
Indefinido
Salario
Salario sin especificar
Estudios mínimos
Sin especificar
Nivel
Empleado/a
Número de vacantes
1
Número de inscritos
1
Tags Relacionados
Descripción del empleo
Des de l ´oficina de crit Sabadell per important empresa ubicada a rubi del conveni del metall

Un administratiu del dpt. De rrhh . amb exp en medi ambient i prl.

TASQUES:

RRHH: - Control assistència, absentismes, sortides, etc. - Gestió de les incidències (baixes, horaris, etc.) - Control de primes de productivitat - Gestió de les formacions - Interlocució amb els delegats - Contractacions, acomiadaments - Recerques de personal - Fer calendari anual, documentació de pactes, etc. - Preparar dades per les nomines mensuals.

RRLL: - Control EPIS - Atendre al delegat de prevenció - Atendre a la mútua de prevenció (accidents, incidències, etc.) - Concertar vigilància de salut anualment - Seguiment avaluació riscos - Gestionar comitè assetjament - Demanar seguiment extintor

MA: - Fer les declaracions i controls de residus - Control fitxes seguretat - Gestió analítica anual aigües - Gestionar retirada contenidor residu

Requisitos mínimos
grau superior o equivalent

Angles

ex. en RRHH/MA/PRL.

Compartir esta oferta