Anunciado 22 de marzo
Esta oferta no acepta candidaturas
Tipo de jornada
Completa
Tipo de contrato
Indefinido
Salario
Salario sin especificar
Categoría
Estudios mínimos
Sin especificar
Nivel
Sin determinar
Número de vacantes
1
Número de inscritos
1
Tags Relacionados
Descripción del empleo

Servei de Prevenció Aliè selecciona un/a TÈCNIC/A SUPERIOR EN PRL amb experiència com a tècnic/a en àmbit industrial, a la província de Barcelona.Realitzarà tasques de gestió/integració de PRL, avaluacions de riscos, mesures ambientals higièniques, formació presencial, gestió de formació online, informes de seguretat en màquines, elaboració de documentació, gestió d'informació als software PREVEN C32.


S'ofereix lloc de treball estable, amb autonomia en la gestió de les tasques.


Incorporació a empresa en expansió.


Retribució interessant segons aportació del/a candidat/a (fixe + variable)


Centre de treball a concretar segons residència de cada candidat/a.
Requisitos mínimos
  • Formació universitària i Màster en PRL amb les 3 especialitats.

  • Experiència mínima de 3 anys com a tècnic/a superior en SPA i/o com a gestor/a intern/a de la PRL en empresa.

  • Persona organitzada, amb coneixements pràctics, capacitat de comunicació, orientació al client.

  • Coneixements en àrea de Seguretat i Higiene industrial.

  • Disponibilitat de vehicle propi.

  • Residència a la província de Barcelona.

  • Nivell C de català.

  • Nivell ofimàtica avançat. Valorable experiència amb INTEGRA.Compartir esta oferta