Anunciado el 21 de abril
Tipo de jornada
Completa
Tipo de contrato
Indefinido
Salario
Salario sin especificar
Categoría
Estudios mínimos
Ingeniero Técnico
Nivel
Empleado/a
Número de vacantes
1
Número de inscritos
5
Tags Relacionados
Descripción del empleo
Kautec Solutions, empresa dedicada a la fabricació i distribució de maquinària industrial, precisa incorporar un/a project manager.

Tasques a realitzar
Planificació, coordinació i seguiment dels recursos tècnics i humans implicats en un projecte del que es deriva un producte o servei. També és responsable del seguiment i consecució de tots els paràmetres que defineixen el projecte com el manteniment del cos, el compliment dels terminis, de les normatives de seguretat, respecte al medi ambient i prevenció de riscos laborals.
-Definició del projecte:
· Ajudar al client a definir amb precisió el projecte. Identificar quin és l’objectiu, estratègia i filosofia d’actuació.
· Controlar que el disseny fet pel projectista es correspongui amb la demanda del client.
-Coordinar als actors i control dels recursos invertits en el projecte:
· Es responsabilitza de l’aprovisionament dels serveis i materials necessaris.
· Elaboració d’un anàlisi per veure si hi ha risc d’incompliment d’objectius, proposant mesures correctores si cal.
· Definir les tasques a dur a terme, en el moment i terminis adequats per tal de garantir les llicències necessàries.
· Establir el sistema d’informació i comunicació per a que cada participant disposi de la informació que necessita per desenvolupar la seva tasca.
· Elaborar el manual de procediments que defineix sistemes de treball i presa de decisions entre els diferents actors.
-Seguiment del projecte:
· Es responsabilitza de l’assoliment dels criteris de qualitat i prevenció de riscos laborals corresponents.
· Dur a terme el seguiment del cost del projecte, fent una primera avaluació de la inversió i controla que els costos siguin els previstos.
· Fer l’interlocutor amb el client, establint els sistemes de comunicació que es considerin oportuns.
· És responsable de la recepció i avaluació del resultat final. Rep el producte, comprovant que funcioni bé i deixant-lo en perfectes condicions perquè es pugui explotar per qui correspongui, amb tota fiabilitat.

Habilitats de comunicació, organització, gestió del temps i lideratge.
Formació
-Enginyeria industrial
-Enginyeria mecànica
-Enginyeria electrònica
Idiomes
-Anglès nivell alt.
-Valorable un segon i tercer idioma estranger.
Experiència
-Demostrable de 3 a 5 anys en posició similar.

Inscribirme a esta oferta
Compartir esta oferta