Empleo

Ofertas de empleo en Manresa: Tu trabajo al lado de casa

Se buscan, entre otros, técnicos de sistemas, mozos de almacén, agentes inmobiliarios, ingenieros, jefes de obra o mecánicos

Encontrar trabajo en Manresa es una prioridad para muchos residentes en la localidad. Trabajar cerca de casa, en un lugar próximo al lugar de residencia es una ventaja que muchos profesionales priorizan en la búsqueda de empleo. Si este es tu caso, las siguientes ofertas de empleo en Manresa te van a interesar.

Ofertas de empleo en Manresa

TECNIC DE SISTEMES 

Se busca un/a tècnic/a de sistemes per a manteniment de servidors, pcs, perifèrics i xarxes informàtiques. El perfil pensado es el de una persona dinámica, acostumbrada a tratar con clientes.

Se ofrece sueldo fijo+dietas, contrato de prueba de seis meses con posterior paso a indefinido.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Tecnic de sistemes en Manresa.

MOSSO/A MAGATZEM CAMPANYA DE NADAL 

Des de la oficina de Manresa necessitem incorporar mosso/a de magatzem per a establiment ubicat a Manresa.


Tasques:

– Reubicació material .
– Picking .
– Descàrrega de material i ús de transpalet.

Es requereix:

– Experiència en magatzem.
– Disponibilitat completa de dilluns a diumenge.
– Carnet de conduir , permís B.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mosso/a Magatzem Campanya de Nadal en Manresa.

DIRECTOR INDUSTRIAL (FMCG) 

Empresa de consolidada trajectòria en el sector Alimentació FMCG i en important fase de creixement en l’àmbit nacional, requereix incorporar un/a Director Industrial, la missió del qual serà la de gestionar i coordinar l’equip de producció per executar la planificació de la producció d’acord amb els estàndards de qualitat i a la normativa IFS.

En dependència de Direcció General, les seves principals tasques i responsabilitats seran:
– Gestionar l’equip de treball i el pressupost de l’àrea per assolir els objectius a nivells de planificació, productivitat, mermes,… (aquesta persona tindrà 3 Caps de Fàbrica directament a càrrec, amb els corresponents Caps de Línia, dels quals depenen els Operaris de producció).
– Avaluar l’adequació d’infraestructures i entorn de treball amb relació a la producció, per evitar factors de risc de contaminació.
– Assegurar i garantir els controls de qualitat de processos (PC, PCC, etc.) y productes (etiquetatge, traçabilitat, etc), de la Seguretat Alimentària i Medi Ambient (residus,…), reportant al Departament de Qualitat.
– Rendibilitzar i planificar els recursos productius per obtenir un augment de la productivitat alhora que es respecten els estàndards de qualitat.
– Dissenyar i controlar la qualitat dels processos mitjançant la determinació dels estàndards de qualitat, la seva mesura i la correcció de desviacions.
– Anàlisi dels KPI’s relacionats amb el lloc de treball (â?¬/Kg, Kg/h/persona, mermes, productivitats, rendiments, etc.).
– Realitzar auditories internes periòdiques de l’àrea que lidera, per tal de realitzar el seguiment dels objectius definits, així com realitzar el seguiment i aplicació de les accions que se’n derivin.
– Analitzar i plantejar propostes de millora i solucions adequades segons els indicadors relatius al sistema de producció.
– Formar part de l’equip APPCC.
– Formar part del Comitè de Food Defense.
– Complir amb les mesures de seguretat establertes en el lloc de treball, definides a l’avaluació de riscos i si és el cas, vetllar perquè el personal a càrrec seu també ho faci.

S’ofereix:
– Excel-lent projecte professional en empresa en creixement i innovació permanent.
– Estabilitat laboral i formació contínua.
– Incorporació immediata.
– Remuneració acord a l’experiència, coneixements i valors aportats.

Es requereix:
– Professional sénior, amb experiència prèvia en el lideratge de plantes productives del sector alimentació, preferiblement en elaborats carnis o quarta gamma (productes frescos o amb data de caducitat propera).
– Proactivitat, lideratge i enfocament al desenvolupament de persones, orientació a resultats, capacitat de treball en equip, flexibilitat i capacitat de gestió del canvi, planificació i organització.
– Residència a Osona, Bages o comarques limítrofes o disponibilitat per al trasllat de residència a la zona i carnet de conduir i vehicle propi per al trasllat fins al lloc de treball, ubicat en polígon industrial als afores de la població.

Experiència requerida:
– Experiència de 5 anys desenvolupant tasques i funcions similars a les descrites (Cap de Planta, Director Industrial, Cap de Producció,…), preferiblement en indústria d’elaborats o transformats carnis o en productes de 4ª o 5ª gamma.
– Es requereix experiència mínima de 5 anys en el lideratge i gestió d’equips de treball.

Formació requerida:
– Formació en Enginyeria Industrial, Enginyeria d’organització industrial, Enginyeria tècnica o similars o experiència professional equivalent, preferiblement en el sector dels elaborats o transformats càrnis o productes de 4ª o 5ª gamma.
– Es valorarà positivament formació en Prevenció de Riscos Laborals.

Idiomes requerits:
– Castellà: natiu
– Català: es valorarà positivament (no imprescindible) el domini de l’idioma a nivell avançat o natiu.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director Industrial (FMCG) en Manresa.

CAP DE FÀBRICA 

Empresa de consolidada trajectòria en el sector Alimentació FMCG i en important fase de creixement en l’àmbit nacional, requereix incorporar un/a Cap de Fàbrica, la missió del qual serà la de gestionar i coordinar l’equip de producció per executar la planificació de la producció d’acord amb els estàndards de qualitat i a la normativa IFS.

En dependència del Director/a Industrial, les principals tasques i funcions del lloc de treball són:
– Compliment de la planificació de la producció d’acord amb la forma, els temps i funcions establertes (interrelació entre àrees de producció, manteniment, R+D, Supply Chain i Qualitat).
– Lideratge de l’equip de producció (3 Caps de Línia, els quals lideren els corresponents Operaris de línia)
– Assegurar la correcta comunicació entre producció i envasat.
– Gestió i solució de les incidències que puguin sorgir per a evitar interrupcions en el procés de fabricació.
– Assegurar el compliment dels estàndards de treball (OT’S, OF’S, temperatures, mermes, aturades…) i dels objectius (productivitat, mermes i estandardització).
– Assegurar el compliment de les normes de qualitat.
– Assegurar el compliment de les normes de seguretat, ordre, neteja, manteniment de les màquines i organització del personal i de la fàbrica.
– Supervisar l’òptim funcionament de les instal-lacions, equips, eines, àrees de treball de la planta i possibles problemes que derivin del dia a dia en l’àmbit productiu.

S’ofereix:
– Excel-lent projecte professional en empresa en creixement i innovació permanent.
– Incorporació immediata, estabilitat laboral i formació contínua.
– Remuneració d’acord amb l’experiència, coneixements i valors aportats.

Es requereix:
– Orientació a resultats en l’àmbit de la producció i la productivitat i a millora contínua (proposta de millores).
– Proactivitat, lideratge i enfocament al desenvolupament de persones, orientació a resultats, capacitat de treball en equip, flexibilitat i capacitat de gestió del canvi, planificació i organització.
– Residència a Osona, Bages o comarques limítrofes o disponibilitat per al trasllat de residència a la zona i carnet de conduir i vehicle propi per al trasllat fins al lloc de treball, ubicat en polígon industrial als afores de la població.

Experiència requerida:
– Experiència mínima de 2-3 anys desenvolupant tasques i funcions similars a les descrites (Cap de Torn, Cap de Fàbrica, Cap de Producció,…), preferiblement en indústria d’elaborats o transformats carnis o en productes de 4ª o 5ª gamma.
– Es requereix experiència en la gestió d’equips de treball.

Formació requerida:
– Formació en Enginyeria Industrial, Enginyeria d’organització industrial, Enginyeria tècnica o similars o experiència professional equivalent, preferiblement en el sector dels elaborats o transformats carnis o productes de 4ª o 5ª gamma.
– Es valorarà positivament formació en Prevenció de Riscos Laborals.

Idiomes requerits:
– Castellà: natiu
– Català: es valorarà positivament (no imprescindible) el domini de l’idioma a nivell avançat o natiu.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cap de Fàbrica en Manresa.


INGIENIERO/A ELECTROMECÁNICO/A DE DISEÑO E INDUSTRIALIZACIÓN 

Para start-up del sector médico precisamos incorporar un/a Ingenier@ Electromecánic@ de Diseño e Industrialización.

Sus principales funciones serán:
– Responsable de realizar el análisis, diseño, industrialización y seguimiento de la parte electromecánica del equipo.
– Proyectar los sistemas eléctricos más adecuados para el correcto funcionamiento.
– Realizar y/o modificar planos 3D/2D de las piezas y subconjuntos.
– Desarrollar, junto con los proveedores, los elementos eléctricos necesarios para el equipo.
– Garantizar la industrialización y montaje de las soluciones eléctricas diseñadas.
– Elaboración de la lista de materiales y despiece.
– Elaborar las instrucciones para realizar el montaje y el servicio de asistencia técnica postventa.
– Soporte a Producción y Asistencia Técnica para la identificación de problemas.

Se requiere:
– Conocimientos de material eléctrico e idealmente también mecánico.
– Capacidad técnica para analizar le producto y ver mejoras para optimizarlo.
– Nivel alto en SolidEdge o SolidWorks.

Se ofrece:
– Formar parte de una empresa en crecimiento que apuesta por la innovación.
– Estabilidad laboral y crecimiento profesional.
– Buen clima de trabajo y oportunidad de desarrollar un rol dinámico y de responsabilidad.
– Horario 8-13h y de 14-17h con flexibilidad de media hora antes o después.

Experiencia requerida:
– Experiencia mínima de 3 años en diseño e industrialización de equipos con componentes eléctricos.

Formación requerida:
– Ingeniería eléctrica o similar.

Idiomas requeridos:
– Catalán: nativo o alto.
– Español: nativo o alto.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingieniero/a Electromecánico/a de Diseño e Industrialización en Manresa.


JEFE/A DE OBRA 

Para importante empresa familiar del sector de la construcción ubicada en el Bages, precisamos incorporar un/a Jefe/a de Obra especializado/a en obra civil y edificación.

Sus principales funciones serán:
– La organización, control y supervisión del personal de la obra.
– La previsión, petición, recepción y control de los materiales de obra.
– Emisión de certificaciones.
– El control general de los trabajos a nivel de recursos, ejecución, costes y plazos.
– La asistencia a reuniones periódicas con Dirección de Obra y Propiedad.
– Planificación técnica y económica antes y durante la obra.
– Establecer y mantener actualizados las gestiones de la obra.
– Comunicación constante con las partes implicadas del proyecto: personal de obra, proveedores, propiedad, etc.
– Control de la seguridad y la salud.

Se requiere:
– Imprescindible dominio de Autocad, TCQ, Microsoft Project i paquete Office.
– Perfil apasionado por la construcción e implicado con el trabajo, muy enfocado a los detalles.

Se ofrece:
– Incorporación inmediata en empresa constructora familiar, consolidada y en fase de crecimiento.
– Estabilidad y proyección laboral.
– Buen ambiente laboral.
– Salario en función de la valía del candidato/a.

Experiencia requerida:
– Experiencia mínima demostrable de 2 años como jefe/a de obra.
– Experiencia previa demostrable en obra civil, edificación e hidráulica, tanto en el sector público como privado.

Formación requerida:
– Ingeniería de caminos y/o ingeniería técnica de obras publicas.
– Curso básico PRL (60h).

Idiomas requeridos:
– Catalán: nativo o avanzado.
– Español: nativo o avanzado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe/a de obra en Manresa.

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO 

En SAFTI buscan Agentes Comerciales Inmobiliarios para ampliar su presencia en Manresa. Ofrece un alto plan remunerativo, basado en interesantes comisiones, además de un atractivo plan de formación de carrera en el sector inmobiliario.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ‘AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO en Manresa.

PINTOR/A DE VEHÍCULOS 

En un importante taller de automoción en Manresa están buscando una persona para realizar las siguientes funciones:
– Mezclado y preparado adecuadamente de la pintura.
– Inspeccionar y limpiar el área reparada y decide qué procedimiento necesita aplicar para completar la reparación.
-Uso de pistolas manuales para aplicar la pintura en forma de espray.
– Pulir la superficie para que quede uniforme con respecto al resto del vehículo

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Pintor/a de vehículos en Manresa.

MECÁNICO AUTOMOCIÓN 

Empresa del sector siderometalúrgico ubicada cerca de Manresa necesita incorporar un/a técnico/a de mantenimiento. Se valorará el conocimiento en reparaciones de chapa y pintura.

Las funciones a realizar son:

– En términos generales, reparar los elementos eléctricos o mecánicos de los automóviles.
– Realizar el mantenimiento y reparación de las averías, según los procesos establecidos por las marcas.
– Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo.
– Identificar y ubicar las piezas de recambio sustituidas en garantía.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico Automoción en Manresa.

¿TIENES UNA EMPRESA Y NECESITAS PUBLICAR UNA OFERTA DE EMPLEO?

Recuerda que si eres empresa o autónomo y buscas personal, puedes insertar tu oferta de empleo para que podamos darte cobertura en todos nuestros medios y conseguir así una importante bolsa de candidatos.

About the author

Verónica Sedeño